GDPR - gegevens kind

Ik verklaar dat ik er akkoord mee ben dat gegevens van mijn kind worden bijgehouden door Beeldig Geleerd in functie van de begeleidende sessies, voor een goede opvolging en werking.   Ik weet dat ik het recht heb om deze gegevens in te kijken en elk moment te laten verwijderen, maar besef dan wel dat dit de werking zal bemoeilijken.

*Je gegevens zijn veilig bij ons!

Privacy Verklaring
Marketing door